Cechy osobowości

Cechy osobowosci

 

 

Numer

 

Nazwa karty

 

Typ osoby w położeniu prostym

 

Typ osoby w położeniu odwróconym

0

Głupiec

Ekstrawagancki młody człowiek, który ceni przede wszystkim niezależność, nie wchodzi w żadne układy, dziecko, które uczy się na własnych błędach.

Oszust, hochsztapler, ktoś, kto chce wykorzystać naszą naiwność czy ufność.

1

Mag

Człowiek niosący wiedzę, dokonujący badań naukowych dla dobra ludzkości, odkrywca, profesjonalny doradca.

Szarlatan, człowiek wykorzystujący wiedzę do własnych celów, naukowiec pracujący na zgubę ludzkości.

2

Papieżyca

Kobieta, która uczy życia, opiekunka, terapeutka, osoba odsłaniająca tajniki życia.

Zła kobieta, osoba wykorzystująca czarną magię do swoich celów, osoba sprzedajna, prostytutka.

3

Cesarzowa

Matka, starsza siostra, żona, osoba władcza, wpływowa, ale życzliwa i pomocna, kobieta na stanowisku.

Kobieta negatywnie wpływająca na naszą  psychikę, próbująca dominować, dążąca za wszelką cenę do zdobycia władzy.

4

Cesarz

Ojciec, mąż, władca, osoba o dużym autorytecie i silnej woli, mężczyzna cieszący się prestiżem społecznym.

Mężczyzna, który chce dominować, posiadać władzę za wszelką cenę, tyran, despota.

5

Papież

Szanowany duchowny, autorytet duchowy, ksiądz z powołania.

Fałszywy prorok, guru, przywódca sekty, kapłan bez powołania, dewotka.

6

Kochankowie

Ukochany/a, partner, mąż lub żona szanujący niezależność swego partnera.

Partner, który zniewala lub zdradza, oszust matrymonialny.

7

Rydwan

Przywódca, żołnierz, szef firmy,

pracodawca, człowiek sukcesu.

Człowiek korzystający z układów, robiący karierę czyimś kosztem, naciągacz, łapówkarz.

8

Sprawiedliwość

Człowiek o dużym poczuciu sprawiedliwoś

ci, prawnik, członek Trybunału Konstytu-

cyjnego, osoba opierająca się na faktach.

Człowiek, który nagina sprawiedliwość do swoich potrzeb, przekupny urzędnik, nieobiektywny sędzia.

9

Eremita

Mędrzec, samotnik, osoba na wysokim poziomie rozwoju duchowego, surowy, ale sprawiedliwy szef, emeryt.

Odludek, dziwak, kloszard, człowiek ogarnięty manią prześladowczą.

10

Koło Fortuny

Ekspert w swojej dziedzinie, osoba, umieją- ca pokonywać przeciwności losu, człowiek,

którego dobry los postawił nam na drodze.

Amator, laik, osoba, która biernie poddaje się losowi, człowiek, którego zły los postawił nam na drodze życiowej.

11

Moc

Człowiek, który lubi pracę fizyczną, sporto-

wiec, kulturysta, ktoś dążący własnym wysiłkiem do wysokiego stanowiska.

Ten, kto używa przemocy, złoczyńca, przestępca

człowiek opanowany żądzą władzy.

12

Wisielec

Osoba podchodząca kontemplacyjnie do życia, sumienny, ale mało twórczy pracow-

nik, uczeń oddany swojemu mistrzowi.

Człowiek, który żyje według określonego, sztywnego planu, osoba wyrachowana, ktoś próbujący stymulować siebie używkami.

13

Śmierć

Osoba po ciężkich przeżyciach, ktoś, w kim dokonały się duże zmiany, stary człowiek.

Ciężko chory lub nieżyjący krewny, bądź dobry znajomy.

14

Umiarkowanie

Osoba zrównoważona, świecki przewodnik duchowy, osoba rozwijająca się duchowo.

Człowiek niezrównoważony, osoba negująca potrzebę rozwoju duchowego, chory psychicznie

15

Diabeł

Piękny, ale pusty człowiek, Miss Polonia, Mister uniwersum.

Przesadny moralista, dewiant seksualny, czło-

nek mafii, hazardzista, narkoman, alkoholik.

16

Wieża Boga

Człowiek przeżywający rozwój duchowy, osoba zdolna do najwyższych poświęceń.

Ktoś, kto doświadcza wielkiego cierpienia, przeżywa upadek i załamanie

17

Gwiazda

Człowiek zakochany, osoba rozumiejąca własne uczucia, ktoś utalentowany,

Człowiek nie wykorzystujący swoich talentów, ktoś, kto nie rozumie siebie, gaduła.

18

Księżyc

Matka, żona, kochanka, osoba oddana rodzinie lub pracy na rzecz innych ludzi.

Macocha, osoba bardzo wrażliwa na swoim punkcie, ktoś, kto nie rozumie własnych uczuć.

19

Słońce

Osoba zrealizowana, pełna sił życiowych i energii, ktoś słusznie zajmujący wysokie stanowisko, naturalny przywódca.

Psychopata, osoba o skłonnościach samobój-

czych, człowiek żyjący w całkowitej niezgodzie z sobą i swoimi możliwościami.

20

Sąd Ostateczny

Idealista wcielający w czyn swoje idee, ktoś mocno wierzący w to, co robi, ktoś, kto osiągnął szczyt rozwoju duchowego.

Szaleniec, nawiedzony, fanatyk, osoba narzuca-

jąca siłą swoje poglądy i przekonania.

21

Świat

Człowiek, który przekroczył ogólnie dostępne ramy rozwoju, ideał, doskonałość w ludzkiej postaci, Oświecony.

Silna osobowość w negatywnym sensie, osoba skłaniająca innych do wstąpienie na drogę zła, fałszywy prorok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobowość - cechy


wróżby : wróżka : horoskop :